Návod k použití

Možnosti tvorby

Hlavním principem tvorby návrhů v naší aplikaci je možnost přidání již hotových (také vlastních) obrázků (různých úrovní složitosti) nebo textů do pracovní plochy a jejich modifikací a kombinací vytvořit návrh podle Vašich představ. Tyto jednotlivé obrázky a texty (objekty) jsou řazeny nad sebe do tzv. vrstev a lze jim měnit parametry jako např. poloha, velikost, rotaci, barvu apod. Návrh vzniká na Vámi zvoleném podkladovém produktu a posléze je možné jej uložit nebo objednat. Dokončený návrh se skládá z grafických objektů umístěných ve vyznačené oblasti (potisknutelná plocha), objekty umístěné mimo potisknutelnou plochu jsou umístěny chybně..

Okno tvořiče

Hlavní nástroje (přidání obrázků a textů)

Modifikace obrázků a textů

Stěžejním prvkem při vytváření návrhů jsou nástroje pro úpravu objektů (obrázků a textů). Pro větší přehlednost jsou všechny objekty v návrhu zobrazeny v seznamu vlevo nahoře. Po kliknutí na položku tohoto seznamu se Vám aktivuje příslušný objekt a můžete jej upravit. Toto je možné také přímo po kliknutí na daný objekt. Objekty můžete přemisťovat táhnutím myši a nebo šipkami na klávesnici, rotovat, měnit velikosti a barvy. U textů lze navíc určit typ fontu, tučnost, kurzíva, zarovnání a vlastní text. Mezi další velice užitečné nástroje pro úpravu objektů patří duplikace objektu, zrušení objektu, možnost měnit řazení objektů nad sebe, nebo zarovnání. Pro příjemnější ovládání se při aktivaci objektu objeví pomocné mini-nástroje v jeho pravém horním rohu (duplikace, zrušení, proporcionální velikost a otáčení). Tyto mini-nástroje je možné pro přehlednost v návrhu vypnout.

Modifikace obrázků

Přizpůsobení pracovní plochy a výběr podkladu

Pomocí nástrojů pro přizpůsobení plochy k editaci můžete upravit některé charakteristiky plochy k lepší práci při navrhování produktů. Mezi tyto nástroje patří "Lupa" pomocí níž přiblížíte plochu pro editaci detailu. Dále možnost vypnutí mini-nástrojů vpravo nahoře od aktivního objektu, nebo skrytí ohraničení potisknutelné plochy, pokud by rušila celkový dojem při návrhu. Kontextovou nápovědu, která se zobrazuje při podržení kurzoru myši nad tlačítkem, je možné vypnout kliknutím na symbol otazníku. Při výběru jiného podkladového produktu z nabídky podkladů se na ploše změní pouze podklad a návrh zůstane zachován.

Výběr podkladu

Cena

Cena výsledného produktu je závislá na ceně podkladového produktu, a dále na součtu obsahů vašich motivů na jednotlivých stranách podkladu. Motivem jsou chápány všechny objekty na jedné straně podkladu. V ceně se projeví také celkový počet potištěných ploch produktu.

Zkratkové klávesy

"Insert" - Otevře databanku obrázků
"Delete" - Smaže aktuální objekt (obrázek nebo text)
"Page Up" - Posune aktuální objekt (obrázek nebo text) více do popředí
"Page Down" - Posune aktuální objekt (obrázek nebo text) více do pozadí
"Space" - Duplikuje aktuální objekt (obrázek nebo text)
"Šipky" - Posun objektu (obrázku nebo textu) v daném směru

Podrobnější popis některých dalších tlačítek

Katalog Bezva Portál | Evropský katalog | Katalog 4obchody.com | Hodnocení obchodů | Internetové obchody | Eshopy.hledej.to | Eshopy.us | Katalog internetových obchodů | Internetové shopy
Katalog-e-shopu.cz | Nakupování na internetu | Onlinerecepty.cz | DigShop.cz - Trochu lepší shop | eShop

Copyright © 2008-2013 Fali, všechna práva vyhrazena, tvorba webových stránek: tomasfalada.cz